Reilun kaupan riippumatot ja riipputuolit!

Monille ihmisille ei ole aina selvää, miten reilu kauppa todellisuudessa toimii. Mitä eroa on Max Havelaarin Reilun kaupan merkillä ja sellaisilla tuotemerkeillä kuin Fairtrade Original, Amazonas tai Naya Nayon? Ja miten reilun kaupan tuotantoa seurataan?

Reilu kauppa

Reilun kaupan tuotteet ovat tuotteita, jotka ostetaan kolmannen maailman maiden tuottajilta reiluun hintaan. Koska reilun kaupan tuotteet ovat ratkaisevan tärkeitä kehittyvistä maista länsimaihin suuntautuvan viennin kestävän kehityksen edistämiseksi, tuotantoprosessin on täytettävä useita kriteerejä.

Reilun kaupan kriteerit

Reilun kaupan tuote on reilun kaupan tuote vain, jos se täyttää reilun kaupan kriteerit. Ensinnäkin reilun kaupan tuotteiden ostajan on maksettava elämiseen riittävä palkka. Työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia vähimmäisvaatimuksia sovelletaan myös plantaaseilla ja tehtaissa. Ympäristövahingot on minimoitu ja niitä mielellään kompensoidaan esimerkiksi istuttamalla puita.

Lapsityövoima on sallittua vain, jos lapsi osallistuu reilun kaupan tuotteiden tuotantoon vain marginaalisesti. Pakkotyö on kielletty. Lisäksi reilun kaupan tuottajien on jatkuvasti pyrittävä parantamaan työoloja ja tuotteiden laatua. Auttaakseen tuottajaa investoimaan tuotantoprosessiin maahantuoja maksaa usein ennakon. Reilun kaupan tuottajat osallistuvat siis aktiivisesti kolmannen maailman maiden viennin kestävään kehitykseen.

Reilun kaupan hinta

Reilun kaupan tuotteiden tuottajien olisi saatava maahantuojilta kohtuullinen korvaus viennin kestävää kehitystä varten. Tätä kohtuullista korvausta - tai "reilua hintaa" - kutsutaan myös "elämiseen riittäväksi palkaksi". Elämiseen riittävä palkka tarkoittaa, että reilun kaupan tuotteiden valmistaja saa toimeentulonsa saadusta palkasta. Jokaisen, joka tuottaa reilun kaupan tuotteita, on voitava maksaa ruokansa, vaatteensa ja asumisensa palkkapussistaan.

Vaatimuksena on myös, että tuottaja saa riittävästi rahaa reilun kaupan tuotteistaan, jotta lapset voivat käydä koulua. On hyvin vaikeaa varmistaa elämiseen riittävä palkka. Maahantuontiyritykset ja tuottajat tarkastelevat aina paikallisia standardeja ja määrittelevät reilun kaupan tuotteille sen perusteella oikeudenmukaisen hinnan.

Kymmenen reilun kaupan periaatetta

1. Mahdollisuuksien tarjoaminen epäedullisessa asemassa oleville tuottajille 2. Läpinäkyvyys 3. Reilut kaupan käytännöt 4. Vastuulliset hinnat, elämiseen riittävät palkat 5. Ei lapsityötä, ei pakkotyötä 6. Yhtäläiset mahdollisuudet 7. Hyvät työolot 8. Valmiuksien kehittäminen 9. Ympäristöstä huolehtiminen 10. Reilun kaupan edistäminen

Max Havelaar (Alankomaiden Reilu kauppa)

Max Havelaar on riippumaton reilun kaupan laatumerkki. Tuotteet, joilla on on Max Havelaarin Reilun kaupan merkki, tuotetaan ja myydään reiluissa olosuhteissa. Jotkut luulevat, että Max Havelaar on tuotemerkki, joka markkinoi omia tuotteitaan, kuten kahvia. Se ei pidä paikkaansa. Max Havelaar -säätiö ei kuitenkaan tuota tai myy mitään itse.

Riippumatto Verkossa myy myös tuotteita Reilun kaupan alkuperäisiltä ja muilta tuotemerkeiltä, joilla ei ole (vielä) laatumerkkiä, joten ne eivät aina voi käyttää tätä laatumerkkiä.

EFTA

Euroopan reilun kaupan järjestö (EFTA) on reilun kaupan organisaatioiden verkosto Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Alankomaissa, Itävallassa, Espanjassa ja Sveitsissä. EFTA pyrkii tehostamaan reilun kaupan tuotteiden kollektiivista tuontia tiedonvaihdon, kaupallisen yhteistyön ja kollektiivisten kantojen kehittämisen avulla.

Lisäksi EFTA on asettanut tavoitteekseen edistää reilua kauppaa sekä kaupallisesti että poliittisesti. Tärkeitä aktiviteetteja ovat kollektiiviset kampanjat ja kollektiivinen lobbausstrategia.

WFTO

Maailman reilun kaupan järjestö (WFTO) on maailmanlaajuinen reilun kaupan järjestö. Sen jäseniä ovat tuottajaorganisaatiot, maahantuojat ja "maailmankaupat" (reilun kaupan kaupat). WFTO:hon kuuluu yli 350 jäsentä. Jäsenet kehittävät yhdessä erilaista, oikeudenmukaisempaa toimintatapaa. WFTO toimii reilun kaupan edistäjänä ja foorumina tiedonvaihdolle jäsenjärjestöjen välillä.